Voorstellingen 1919 t/m 1920

Onze vereniging bestaat nu 100 jaar. In al die jaren zijn er meer dan 150 stukken gespeeld. Soms is informatie over oude stukken gemakkelijk terug te vinden. Andere keren vinden we nauwelijks iets terug. Mocht u nog de beschikking hebben over oude (vóór 1970) foto’s, programmaboekjes, anekdotes of wetenswaardigheden, die als aanvulling kunnen dienen voor deze archiefpagina’s, dan verzoeken wij u om met ons contact op te nemen via het mailadres: info@oktoneel.nl.

Bij voorbaat dank.

 

De Kapucijner Theobald Mathew of De Wraak der twee Gebroeders

14-11-1920

Treurspel in vier bedrijven en een voorspel. Uitvoeringen:

15.30 u uitsluitend voor Dames

18.00 u uitsluitend voor Heeren

Pastoor Bonus

1 Februari 1920

Drama in 3 bedrijven over de Duitse bezetting van België gedurende de Eerste Wereldoorlog. “Een talrijk gehoor was opgekomen, die als ‘t ware meeleefden in de gruwelen waardoor de bezetting van Duitsland zich vooral in België gekenmerkt heeft.”

De Barbier van Sevilla of een Kozak Gevangen

Blijspel in 3 bedrijven van dr. J.B. Jansoone.

Henri de wees uit een rotswoning

Drama in 2 bedrijven van L.H. Scheffers.

23-11-1919

Twee toneelstukken op één avond. Aanvang 18.00 u in het Patronaatsgebouw.

Een groote gecostumeerde uitvoering

1919

Een groote gecostumeerde uitvoering welke uitsluitend toegankelijk zal zijn voor dames.