Voorstellingen 1921 t/m 1930

Hallo Bandoeng

1930

Stuk in 3 bedrijven van Jan Grosfeld.

Muziek door ensemble van Jean Mohr.

Als de oogen open gaan

1930

Toneelstuk in 3 bedrijven van Jan Grosfeld

Muziekduo Jean Mohr uit Den Bosch

Grime: de heer van Lieshout

Haar laatste wil

1930

Blijspel in 3 bedrijven van J.W. van der Heijden jr. en H. Bakker

Muziek van ensemble Jean Mohr uit Den Bosch

Hun Kind

1929

Toneelstuk in 3 bedrijven van Joh. van Eekelen en Jan Grosfeld.

regie Jan Grosfeld.

Extra uitvoering wegens enorme belangstelling.

O.K. is omgezet naar een gemengde toneelvereniging en speelt voor het eerst met heren en dames.

De oceaanvlieger

1929

van Jan Grosfeld.

’t Schilderijtje

1928

Een grappig gevalletje in een bedrijf van Jan Verhoeven

Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan.

De Waterduivel

1928

Voor de competitie van de Nederlandse R.K. Toneelbond. Entreactes: pianomuziek door de heer Smits uit Boxtel.

Tekst en regie Jan Grosfeld.

O.K. wint met De Waterduidevel de eerste prijs. “De publieksprijs werd verkregen door den heer Jan van Lieshout, den vertolker van de rol van Nol van Hedel.”

‘De Indringers’ én ‘Als het circus komt’

21-05-1927

Twee voorstellingen: De Indringers door J Grosfeld en Als het circus komt van Frits van Duinen (= pseudoniem Jan Grosfeld). Regie Jan Grosfeld.

De Groote Daad

13-2-1927

Tragie-komedie in 3 bedrijven van Jan Grosfeld.

‘Excellentie’ én ‘Goochem zijn is maar alles’

12/13-11-1927

Twee voorstellingen: Excellentie is een blijspel in drie bedrijven en Goochem… is een klucht en eenakter van Frits van Duinen (= Jan Grosfeld). Regie Jan Grosfeld.

Zijn Trots

1-2-1926

Toneelspel in vier bedrijven.

van Gerard Nielen; Regie Jan Grosfeld

De Filmfabrikanten

6/7-11-1926

Het is een aaneenschakeling van actie gevat in een geestig kader. Een echte film waarin de handeling alles is en de woorden slechts een deinende rol vervullen.

Dit toneelstuk is in diverse plaatsen (o.a. Schijndel Vught) gespeeld. ”De tusschenbedrijven werden aangenaam opgeluisterd door het bekende duo Van Erp uit Boxtel”

Blijspel van Jan Grosfeld; Regie Jan Grosfeld

Brancomir

14-2-1925

Voorstelling

Meneer Klaproos

8/9/10-11-1924

In Sint-Michielsgestel, nieuwe toneelzaal van “Hotel J.W. v. d. Linden. Klucht in drie bedrijven en bewerkt door Gerard Nielen. In samenwerking met Strijkensemble Van den Akker.

De Gril van den Hertog

20-2-1924

18/19 februari in Sint-Michielsgestel, laatste voorstelling in het Patronaat. Klucht in drie bedrijven van Gerard Nielen, samen met harmonie St. Cecilia te Schijndel.

“…bij welke voorstelling de harmonie “St. Cecilia” te Schijndel hare welwillende medewerking zal verleenen.” Ze speelde zes nummers.Zaterdag 19 februari, 19.00 u uitsluitend voor Heeren.

De Satan der Revolutie

6/7-1-1924

Een moeilijk drama.

in Schijndel, 13 januari voor de leden van harmonie en op 14 januari voor het publiek.

“Melden we nog dat de decors schitterend verzorgd waren, terwijl de aankleeding en grimeering in goede handen waren resp. bij de heren H.W. Seker te ’s-Gravenhage en G. Schippers te ’s-Hertogenbosch.”

De Onschuldig Veroordeelde

26-11-1922

Uitvoering in Amicitia te Schijndel. Drama in 6 bedrijven van J.B.A. Wirtz.

Uitgeboet

3-10 april 1921

10 april, 16.00 u uitsluitend voor Dames.

3 april 18.00 u uitsluitend voor Heeren.