Voorstellingen 1931 t/m 1940

De molen van Sans Souci

1939

Uit de notulen van 1940 blijkt dat deze voorstelling om diverse redenen niet is uitgevoerd. De boekjes zijn geretourneerd.

Toe mar, Kiske (revue)

1937

1e Revue van Onderling Kunstgenot. Met medewerking van het harmonieorkest onder leiding van M. v. d. Tillaard met vleugelbegeleiding door de heer P. van Rooij.

Door A vd Oetelaar.

De Verschoppeling

1937

Openluchtuitvoering met medewerking van Harmonie Sint Michaël.

Van A Boere.

Als Amor regeert

1937

Geen enkele documentatie te vinden.

Er staat geschreven

1936

In dit jaar zijn er nog twee uitvoeringen geweest maar daar is, naast vermelding in het jaarverslag,  geen documentatie van. Het betreft:

Zijn Revanche

Een Vroolijke Avond (op 2e Paasdag)

Muggen om de Kaars

1935

Tragi-comisch toneelstuk in drie bedrijven. Onderling Kunstgenot heeft ervan gemaakt wat er van te maken was en heeft allen doen  genieten van een uitstekende en vlotte vertoning.

Van H de Wilde.

Materialisme

1934

Toneelstuk in drie bedrijven.

Van Jos. Smits en Jac. Braun; regie J van der Linden

Een Halsbrekend Huwelijk

1934

Blijspel in drie bedrijven.

Van Louis Crispijn; regie Jan Grosfeld.

Zonsopgang

1934

De burgemeester spoorden de aanwezigen aan om OK te steunen in haar ernstig pogen om de bevolking werkelijk iets goeds op het toneelgebied te verschaffen. De burgemeester vestigde in dit verband de aandacht van de aanwezigen op de loterij waarna de burgemeester, bijgestaan door enkele dames van OK, verschillende loten aan de man bracht. Dit resulteerde vervolgens in een extra voorstelling welke gratis toegankelijk zal worden gesteld voor de werkloozen in deze gemeente met een hunner 

Van Joh. van Eekelen; regie Jan Grosfeld.

De Houten Ham

1933

Kluchtspel in drie bedrijven welk stuk, door een kleine wijziging in den tekst, voor het Katholiek toneel geschikt is gemaakt.

Van Jan van Es en Henk Bakker; regie Jan Grosfeld.

’t Verleden Spreekt

1933

Toneelspel in vier bedrijven met een nogal romantische inslag waardoor er ok grote spelmogelijkheden worden geboden aan de spelers die daar uitstekend uitvoering aan hebben gegeven.  

Van Jos Smits; regie Jan Grosfeld.

Het Doornenpad

1932

Het publiek houdt wel van een beetje romantiek. Dat heeft de regisseur Jan Grosfeld geweten en het stuk biedt dan ook grote spelmogelijkheden. Dat de waarheid wel eens in het gedrang komt is voor de toeschouwer blijkbaar van minder belang.

Jan Grosfeld, schrijver en regisseur.

Dolle Dans

1931

Het bekende Indo-Drama van Jan Fabricius. Het muziekduo Mohr zorgde voor de aanvulling der pauzen.

Van Johan Fabricius; regie Jan Grosfeld en Piet Mossinkhoff

Pantoffelheld

1931

Blijspel waarbij het publiek weer hartelijke genoten heeft van het koddige toneelgebeuren. Het duo John Mohr  uit Den Bosch zorgde voor een populair muziekprogramma.

Regie Jan Grosfeld.